Farsi/Dari - اموزش زبان المانی

Farsi/Dari - اموزش زبان المانی
سلام
با تقدیم سلام و خوش آمدید به همه آنهای که میخواهند لسان آلمانی ياد بګیرند!
ما در انجمن برخورد آزاد و ادغام از طریق لسان ( ؤبیـــس ) میخواهیم از طریق دروس لسان آلمانی چانس آموختن لسانی آلمانی را به هر یک مهیا سازیم. در نخست این دروس برای پناهجویان و در قدم بعدی به همه آنهایی که میخواهند مهارت خود را در لسان آلمانی تقویه کنند میباشد.
کلاس های زبان آلمانی در کلاګینفورت
روزهای سه شنبه  از ساعت ۰۰:۱۷ الی ۰۰:۱۹
FBS 2 ( Fachberufsschule2), Wulfengasse 24 آدرس : 
 
 (نزدیک ایستګاه ریل)Gabelsbergerstraße راه ورود :
 
 
کانونی لسان برای ملاقات و ګفتګو
هر چهارشنبه از ساعت ۲ الا ۴ بعد از ظهر
آدرس: فولکس هاوس، سود بان ګورتل ۲۴ (نزدیک استګاه ریل)
 
 
Radenthein کلاس های آموزش زبان آلمانی ما در
روزهای سه شنبه  از ساعت ۳۰ ـ ۱۵ تا ۰۰ ـ ۱۷
Volksschule Radenthein : آدرس
 
 
Moosburg کلاس های آموزش زبان آلمانی ما در
روزهای جمعه از ساعت ۳۰ ـ ۸ تا ۳۰ ـ ۱۰
Gemeindeamt Moosburg : آدرس

Standorte Kursangebot